சிவபிரானின் 108 போற்றிகள்

0

தினமும் போற்றக்கூடிய சிவபிரானின் 108 போற்றிகள் குறித்து நமது ஓம் நமசிவாய குழுவில் சிறு பதிவு :

 • அலகில் சோதியனே போற்றி
 • அர்த்த நாரிசனே போற்றி
 • அருணாசலனே போற்றி
 • அம்பலவாணனே போற்றி
 • ஆலவாய் அழகனே போற்றி
 • ஆடிய பாதமே போற்றி
 • ஆனந்த்க்கூத்தனே போற்றி
 • இடபவாகனனே போற்றி
 • இடர்தனைத்தீர்ப்பவனே போற்றி
 • ஈசனே போற்றி                                                   

 • ஈங்கோய்மலை நாதனே போற்றி
 • உயிரே போற்றி
 • உடலே போற்றி
 • உலகநாதனே போற்றி
 • உமையாள்பாகனே போற்றி
 • ஊர்த்துவத் தாண்டவனே போற்றி
 • ஊனைப்படைத்தோனுக்கும் அருள்பவனே போற்றி
 • எந்தையே போற்றி
 • எமபயம் தீர்ப்பவனே போற்றி
 • ஏகாந்தமானவனே போற்றி                               

 • எகாம்பரநாதனே போற்றி
 • ஐங்கரன் தந்தையே போற்றி
 • ஐந்தொழில் புரிபவனே போற்றி
 • ஒளியே போற்றி
 • ஒலியே போற்றி
 • ஓம் சக்தி நாதனே போற்றி
 • ஓங்கார நாதனே போற்றி
 • ஔடதமே போற்றி
 • ஔவைக்கருள் செய்தவளே போற்றி
 • கலையே போற்றி                                             

 • கடலே போற்றி
 • கருவே போற்றி
 • கனலே போற்றி
 • கங்காதரனே போற்றி
 • கைலாசநாதனே போற்றி
 • காலகண்டனே போற்றி
 • காமாட்சிப்ரியனே போற்றி
 • குருவே போற்றி
 • குவலயமே போற்றி
 • குஞ்சிதபாதனே போற்றி                                   

 • சடைமுடியோனே போற்றி
 • சட்டநாதனே போற்றி
 • சரபமாய்த்தோன்றியவனே போற்றி
 • சண்முகன் தந்தையே போற்றி
 • சச்சிதானந்தனே போற்றி
 • சத்குருவே போற்றி
 • சங்கரனே போற்றி
 • சிவனே போற்றி
 • சீலமே போற்றி
 • சோதியே போற்றி                                               

 • சுடரே போற்றி
 • சைலநாதனே போற்றி
 • சேய்தனைக்காப்பவனே போற்றி
 • சிதம்பரனாதனே போற்றி
 • சிவகாமி மணாளனே போற்றி
 • தருவே போற்றி
 • தகவே போற்றி
 • தண்ணொளியே போற்றி
 • தயாபரனே போற்றி
 • தாண்டவமூர்த்தியே போற்றி                             

 • தாட்சாயணி நாதனே போற்றி
 • திங்களைத்தரித்தவனே போற்றி
 • திரிபுரம் எரித்தவனே போற்றி
 • நிதியே போற்றி
 • நிமலனே போற்றி
 • நீலகண்டனே போற்றி
 • நீலாயதாட்சி நாதனே போற்றி
 • நீல்விழியாள் நாதனே போற்றி
 • நீங்காத நினைவே போற்றி
 • நீர்மலிவேணியனே போற்றி                               

 • நீள்சடையோனே போற்றி
 • நெற்றிக்கண்ணனே போற்றி
 • நேசமாய்த்திகழ்பவனே போற்றி
 • பசுபதியே போற்றி
 • பனிமலையே போற்றி
 • பரம்பொருளே போற்றி
 • பருப்பொருளே போற்றி
 • பார்வதி நாதனே போற்றி
 • புலித்தோல் அணிந்தவனே போற்றி
 • பிட்டுக்கு மண் சுமந்தவனே போற்றி               

 • பிணியைத்தீர்ப்பவனே போற்றி
 • மஞ்சு நாதனே போற்றி
 • மணிகண்டன் தந்தையே போற்றி
 • மலைமகள் நாயகனே போற்றி
 • மன்மதனை எரித்தவனே போற்றி
 • மால்மருகன் தந்தையே போற்றி
 • மல்லிகார்ஜுனனே போற்றி
 • முதலே போற்றி
 • முடிவே போற்றி
 • முக்கண்ணனே போற்றி                                     

 • முடியடி காணா முதல்வனே போற்றி
 • மேருவே போற்றி
 • மேகநாதனே போற்றி
 • மோனமே போற்றி
 • மோட்சமளிப்பவனே போற்றி
 • வளர்பிறை அணிந்தவனே போற்றி
 • வன்மீகனாதனே போற்றி
 • வாஞ்சினாதனே போற்றி
 • விடமுண்ட கண்டனே போற்றி
 • விஸ்வநாதனே போற்றி                                   

 • வைத்யனாதனே போற்றி
 • வீரமே போற்றி
 • வெற்றியே போற்றி
 • வெண்மதி தரித்தவனே போற்றி
 • வேதமே போற்றி
 • வேள்வியே போற்றி
 • வேல்முருகன் தந்தையே போற்றி
 • வேண்டும் வரம் அருள்பவனே போற்றி     

போற்றி போற்றி
Tags :

Shivan , sivan , 108 , pothi , shivaperuman , mandram , shivamandram

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top