ஜாதகத்தில் குறிப்பிடப்படும் ஏக லக்ன பொருத்தம்

Siva
0
நமது ஓம் நமசிவாய ஆன்மீக குழுவிலிருந்து ஜாதகத்தில் குறிப்பிடப்படும் ஏக லக்ன பொருத்தம் பற்றிய பதிவுகள் :

புரிந்து கொள்ளுதல், விட்டுக் கொடுத்தல் இவை இரண்டையும் தரவல்லது ஏகலக்னப் பொருத்தமாகும். மேலும் 5, 9-ம் இட லக்னங்களும் திருமண வாழ்க்கைக்கு முக்கியமாக கருதப்படுகிறது.

ஏகலக்னத்தில் இணைந்த இனிய இல்லறத் தம்பதிகள் வாழ்வில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுகின்றனர். வாழ்வின் அனைத்து வசதி வாய்ப்புகள், மனஒற்றுமை, ஆண், பெண் குழந்தைகள், இன்னும் சகல சம்பத்துகளும் பெறுகின்றனர். ஏக லக்னம் இருவரிடமும் ஒத்த எண்ணங்களையே தூண்டுகின்றன. இதுபோன்ற ஒத்த எண்ணங்கள் ஒன்றையொன்று வலுவூட்டிக் கொண்டு தங்களின் இலக்கை அடைகின்றன.

லக்னப் பொருத்தம் :

லக்னம் என்பது ஜாதக கட்டத்தில் முதல் வீடாகும். ஜென்ம லக்னம் என்பது ஒருவர் பிறக்கும் போது சூரியன் எந்த ராசி மண்டலத்தில் உள்ளதோ அந்த ராசி மண்டலம் லக்னமாக செயல்படும். 

ராசியை விட உயர்ந்த லக்னத்தை கொண்டு திருமண பொருத்தம் பார்ப்பது சிறப்பாக இருக்கும். ஜாதகர் தன் லக்னத்திற்கு தீமை செய்யும் 4, 6, 8, 12 லக்னம் இல்லாதவரை திருமணம் செய்தால் நன்மை ஏற்படும். 

ஆணின் ஜென்ம லக்னத்திற்கு எந்த ஸ்தானத்தில் (1, 2......12) பெண்ணின் பிறப்பு லக்னமாக வருகிறதோ, அந்த ஸ்தானத்திற்கு சொல்லப்பட்ட பலன்கள், அந்தப் பெண்ணை மணம் முடித்ததிலிருந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இதுவே லக்னப் பொருத்தத்தின் பொதுவிதி ஆகும்.

7மிட லக்னம் :

மேஷ லக்ன ஆணிற்கு 7 மிடம் துலா லக்னப் பெண்ணை இணைக்கலாம். இருவரின் லக்னாதிபதிகளாகிய செவ்வாயும் சுக்கிரனும் பகை அல்ல. எனவே நல்ல ஒற்றுமை இருக்கும்.

ரிஷப லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு 7மிட விருச்சிக லக்ன பெண் அல்லது ஆணை திருமணம் செய்யலாம். இருவருக்கும் நல்ல ஒற்றுமை இருக்கும்.

மிதுன லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு 7மிட தனுசு லக்னப் பெண் அல்லது ஆணை கண்டிப்பாக திருமணம் செய்தல் கூடாது. ஏனென்றால் லக்னாதிபதிகள் குருவும், புதனும் ஒருவருக்கொருவர் பரம எதிரிகள். எனவே மிதுன லக்னத்திற்கு 7மிட தனுசு லக்னத்தைப் பொருத்துதல் கூடாது.

கடக லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு மகர லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணை திருமணம் செய்தல் கூடாது. ஏனென்றால் கடக லக்னாதிபதி சந்திரனும் மகர லக்னாதிபதி சனியும் பரம பகையாளிகள். எனவே இருவரும் ஒன்றிணைதல் கூடாது.

சிம்ம லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு கும்ப லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணை இணைக்கக் கூடாது. ஏனென்றால் சிம்ம லக்னாதிபதி சூரியனும், கும்ப லக்னாதிபதி சனியும் ஜென்ம விரோதிகள்.

கன்னி லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு மீன லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணை திருமணம் செய்தல் கூடாது. ஏனென்றால் கன்னி லக்னாதிபதி புதனும், மீன லக்னாதிபதி குருவும் பகைவர்கள்.

துலா லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணை 7 மிட மேஷ லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணை திருமணம் செய்து வைக்கலாம்.

விருச்சிக லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு ரிஷப லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணை திருமணம் செய்யலாம்.

தனுசு லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு மிதுன லக்ன பெண் அல்லது ஆணை திருமணம் செய்தல் கூடாது. ஏனென்றால் குருவும், புதனும் பகைவர்கள் ஆவர்.

மகர லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு கடக லக்ன பெண் அல்லது ஆணை இணைத்தல் கூடாது.

கும்ப லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு சிம்ம லக்ன பெண் அல்லது ஆணை பொருத்துதல் கூடாது.

மீன லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணிற்கு கன்னி லக்ன ஆண் அல்லது பெண்ணை சேர்த்தால் சிறப்பான வாழ்வு அமையாது.

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top