பொங்கல் பண்டிகையின் மற்ற பெயர்கள்

0
நமது ஓம் நமசிவாய ஆன்மீக குழுவிலிருந்து பொங்கல் பண்டிகையின் மற்ற பெயர்கள் பற்றிய பதிவுகள் :

பொங்கல் பண்டிகை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தமிழர்களால் கொண்டாடப்பட்டாலும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு பெயர்களில் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். எந்த ஊரில் அல்லது நாட்டில் என்ன பெயரில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

✓ தைப் பொங்கல்

தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் பொங்கல் பண்டிகை தைப் பொங்கல் என்ற பெயரிலேயே கொண்டாடப்படுகிறது. தை மாதத்தில் கொண்டாடப்படும் பொங்கல் என்பதால் தை பொங்கல் என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது. இது தமிழ் புத்தாண்டின் துவக்கமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது.

✓ போகி பொங்கல்

மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் உள்ள தமிழ் சமூகத்தினர் மிக சிறப்பாக தைப்பொங்கலை கொண்டாடுவது உண்டு. இவர்கள் போகி பொங்கல் என்ற பெயரில் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றனர். போகி என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு எரித்தல் என்பது பொருள். பொதுவாக ஒரு இடத்தில் பொங்கல் சமைத்து, அனைவரும் ஒன்று கூடி கொண்டாடுவதால் இதை போகி பொங்கல் என அழைக்கிறார்கள்.

உலக நாடுகளில் பொங்கல் :

✓ ஹடகா திருவிழா

இலங்கையில் உள்ள தமிழ் சமூகத்தினர் ஹடகா பொங்கல் அல்லது அறுவடை திருநாளாக பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுகிறார்கள். ஹடகா என்றால் புதிதாக விளைந்த அரிசி என்று பொருள். இது விவசாயம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பண்டிகை என்பதால் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.

✓ உழிய வர்த்தலை - 

கேரளாவில் தமிழ் சமூகத்தினர் வசிக்கும் பகுதிகளில் உழியா வர்த்தலை என்ற பெயரில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. உழியா என்றால் எரிப்பது, வர்த்தலை என்றால் திருவிழா. பொங்கலின் முதல் நாள் குப்பைகளை எரிப்பதை குறிப்பிடும் விதமாக உழிய வர்த்தலை என்ற பெயரில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

✓ போகி

ஆந்திரா, தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்களில் போகி என்ற பெயரில் பொங்கலுக்கு முதல் நாள் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. பழையவற்றை அகற்றி, புதியவற்றை வரவேற்கும் பண்டியாக இது கொண்டாடப்படுகிறது.

✓ சங்கராந்தி

வடஇந்தியாவில் உள்ள தமிழ் சமூகத்தினரால் பொங்கல் பண்டிகை சங்கராந்தி என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது. இது அறுவடை திருநாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top